Seminarium w Kamieńczyku
12-13 października 2013 r.

Seminarium w Kamieńczyku zostało zainicjowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, w partnerstwie z Fundacją Ari Ari i Stowarzyszeniem „Z Siedzibą w Warszawie”. Inspiracją stał się Raport o muzeach prywatnych dostępny na stronie http://muzeaprywatne.blogspot.com/p/do-pobrania.html przygotowany przez Fundację Ari Ari. Seminarium jest organizowane w ramach wieloletniego programu Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki skierowanego do muzeów „W stronę nowoczesnego muzeum” http://www.nowoczesnemuzeum.pl/ i nawiązuje do jego ostatniej odsłony - projektu Muzeum otwarte/Antropologia codzienności.

Tegoroczna odsłona adresowana była do muzealników prywatnych, posiadających i udostępniających prywatne kolekcje, oraz pracowników muzeów publicznych z województwa mazowieckiego. Składała się z dwóch modułów: seminarium/warsztatów oraz działań animacyjnych z udziałem muzealników, ale również społeczności lokalnej Kamieńczyka i odbyła się 12-13 października 2013 r. m.in. w prywatnym Muzeum Etnograficznym i Historycznym w Kamieńczyku n. Bugiem.

Celem projektu było powołanie debaty o fenomenie, jakim są muzea prywatne. Chcieliśmy zainicjować integrowanie środowiska muzealników prywatnych i muzeów publicznych, podejmowanie współpracy przez instytucje i władze samorządowe oraz zwrócić uwagę mieszkańców i władz Kamieńczyka na Skansen Flisactwa – czyli prywatne muzeum p. Henryka Słowikowskiego.

Do udziału zaproszeni zostali specjaliści praktykujący i teoretyzujący w zakresie działalności muzealnej, dokonujący realnych zmian w przestrzeni muzealnych aktywności. Spotkania poprzedzone były prezentacjami i refleksjami, obejmującymi zarówno aspekty organizowania i prowadzenia muzeum, jak i tworzenia muzealnej oferty oraz promocji. Celem spotkania w Kamieńczyku było wzmocnienie umiejętności organizacyjnych grupy muzealników prywatnych województwa mazowieckiego, stworzenie formuły współpracy, pozwalającej na kolektywne rozwiązywanie problemów i rozwijanie muzealniczej działalności oraz wypracowanie modelu współdziałania z rozmaitymi podmiotami i przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy.