Warsztaty

Warsztaty odbyły się w Muzeum Etnograficznym i Historycznym w Kamieńczyku i zostały przeprowadzone dla trzech grup odbiorców (dzieci, dorosłych i muzealników tworzących kolekcje). Poprzez tematy warsztatów (POCZUJ, OSWÓJ I ZINTERPRETUJ PRZESTRZEŃ) prowadzący (Maria Rauch – Archizabawy i Tomasz Żamojcin – Biuro Projektów) szukali sposobów na zorganizowanie ekspozycyjnej przestrzeni muzealniczej. Dużą uwagę poświęciliśmy wielofunkcyjności jednej przestrzeni, która pozwala na prowadzenie działalności muzealniczej, warsztatowej i edukacyjnej.

Zwieńczeniem był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Natalia Paszkowska (WWAA), Maria Rauch (Archizabawy), Tomasz Żamojcin (Biuro Projektów), Edyta Ołdak i Artur Gosk (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”). Podczas debaty podsumowaliśmy wyniki obserwacji warsztatowych oraz zaprezentowaliśmy modele i rozwiązania funkcjonujące za granicą. Wspólnie zdefiniowaliśmy potrzeby czy oczekiwania twórców oraz zwiedzających Muzea, zdiagnozowaliśmy warunki wystawiennicze oraz sposoby ekspozycji.

Finalnie powstała wstępna koncepcja na przykładowe rozwiązania wystawiennicze, która zamieszczona będzie w formie projektów udostępnionych na zasadach Wolnych Licencji CC BY Polska 3.0.